بایگانی برچسب ها: کنسرت علی یاسینی در بندرعباس

کنسرت علی یاسینی در بندرعباس

شـــــرکـــــت فـــــرهنگی هـــــنری هنرمندان خاک جنوب با افتخار تـــــقدیـــــم میکنـــــد.. 🎼🎹🎷🎺🎸 کنســـــرت عــــــــــلی یـــــاسیـــــنـــــی . 30 خرداد مـــــاه . بـــــندرعبـــــاس تــــــــــالار آویـــــنی روابط عمومی 09364693773 09300257454 .فروش آنلاین www. aradconcert .com  

اخبار