بایگانی برچسب ها: فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ

شـــــرکـــــت فـــــرهنگی هـــــنری هنرمندان خاک جنوب با افتخار تـــــقدیـــــم میکنـــــد.. 🎼🎹🎷🎺🎸 . 💥کنســـــرت انـــرژي مـــثبت فــــــرزاد فــــــرخ 💥تـــمديد شــــــد💥 7 مــــرداد مـــــاه . ســـــاعت 22 بـــــندرعبـــــاس تــــــــــالار آویـــــنی رزرو بليت: 09120133857 ‭09364693773‬ . فروش آنلاین www.iranconcert.com  

اخبار