بایگانی برچسب ها: علیرضا سلیمی

کتاب “ویولنیست” منتشر شد.

کتاب “ویولنیست” توسط انتشارات سمت روشن منتشر شد. این کتاب آموزشی شامل نکات ضروری ومهم دریادگیری تخصصی ساز ویولن است و توسط علیرضا سلیمی نوازنده و مدرس ویولن نوشته شده است این مجموعه آموزشی شامل اصول اولیه ومقدماتی نواختن ساز ویولن ، سازشناسی، روش های گرفتن ساز و گرم کردن دست راست وچپ ، موفقیت […]

اخبار