بایگانی برچسب ها: سارا سلماسی

سوز نعشی مجموعه ترانه های سارا سلماسی به زودی منتشر خواهد شد

سارا سلماسی : همان که گفته اند در ازل کلمه بود و کلمه خدا بود . سپاس به جای می آورم خدایی را که کلمه بود و کلمه رازی بود که زندگی این مخلوق کوچک را دگرگون کرد . کلمه رازی بود که دنیای سارا سلماسی را از محله ی کوچک« بُرکه گرد شاه حسینی»، […]

اخبار