بایگانی برچسب ها: دفتر موسیقی ارشاد

«محمد اله یاری فومنی» مدیر کل دفتر موسیقی ارشاد شد

با حکم سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الهیاری فومنی به عنوان مدیر کل دفتر موسیقی منصوب شد. در متن حکم سید عباس صالحی آمده است: «جناب آقای محمد اله یاری فومنی نظر به شایستگی و تجارب مدیریتی جناب عالی بنا به پیشنهاد معاون امور هنری به موجب این حکم به سمت […]

اخبار