بایگانی برچسب ها: خدیجه خنفری پور

اولین ورکشاپ زمستانه ی کمدیا دل آرته تحت عنوان ” تجسم بدن در بازیگری ” از تاریخ  19 لغایت 22 اسفند ماه با همکاری انجمن نمایش هرمزگان در محل پلاتو آفتاب بندرعباس برگزار میشود .

اولین ورکشاپ زمستانه ی کمدیا دل آرته تحت عنوان ” تجسم بدن در بازیگری ” از تاریخ  19 لغایت 22 اسفند ماه با همکاری انجمن نمایش هرمزگان در محل پلاتو آفتاب بندرعباس برگزار میشود . مدرس این دوره ، خانم خدیجه خنفری پور ،کارشناس ادبیات نمایشی و همچنین تنها عضو ایرانی ، از سال 93 […]

اخبار