بایگانی برچسب ها: حبیب اله ناصری

مدیر دفتر تئاتر خیابانی استان هرمزگان منصوب شد

از سوی هیئت رئیسه و تایید مدیر کانون تئاتر خیابانی کشور ،حبیب اله ناصری بعنوان مدیر دفتر تئاترخیابانی استان هرمزگان منصوب شد. حبیب اله ناصری از فعالین عرصه نمایش خیابانی است که چندین سال است در جشنواره های مختلف ملی و بین المللی حضور دارد. نمایش خیابانی یکی از پرکاربردترین هنرهای نمایشی در جهان است […]

اخبار