بایگانی برچسب ها: اعترافاتی درباره زنان

اجرای نمایش اعترافاتی درباره زنان

نمایش« اعترافاتی درباره زنان »نوشته محمد امیر یار احمدی و کارگردانی بردیا دهقانی تلگردویی از ۲۳ الی ۲۸مرداد ماه در پلاتو آفتاب بندرعباس در حال اجراست به گزارش تئاتر هرمزگان، نمایش اعترافاتی درباره زنان نوشته محمد امیر یار احمدی و کارگردانی بردیا دهقانی تلگردویی از ۲۳ الی ۲۸مرداد ماه در پلاتو آفتاب بندرعباس درحال اجراست اعترافاتی […]

اخبار