بایگانی برچسب ها: از خواندن تا پرواز با قصّه

از خواندن تا پرواز با قصّه

انجمن قصه گوئی استان هرمزگان با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، قصه و قصه گوئی جدید ترین نشست خود را به صورت مجازی برگزار کرد. از خواندن تا پرواز با قصّه عنوان نشست مجازی بود، که با حضور فرشته مجیب و به میزبانی انجمن قصه گویی کانون پرورش فکری استان هرمزگان برگزار شد. در این نشست […]

اخبار