دسته: اکران کنسرت

کنسرت گروه پازل بند

کنســــــــــرت بـــــزرگ پـــــازل بـــنـــد . 🎼🎹🎤🎧🥁 . ۲۱ تـــــیـــر مــــاه . بــــنــــدرعـــبــاس تالار شــــهــیــد آویـــنـــی . فروش آنلاین: www.iranconcert.com . مراکز خرید بلیط: استریو مجتبی(میدان ۹دی ): ۰۷۶۳۳۶۲۰۲۴۱ استریو هامون(یادبود): ۰۹۳۶۴۱۴۲۲۶۴ استریو امین(داروپخش): ۰۷۶۳۳۶۷۲۴۰۲ استریو دهکده موسیقی(اتوتاج): ۰۹۳۹۷۶۱۰۳۰۰سرمایه گذاران : حمیدرضا فخاری ومهندس احمدرضا بزرگ منش

کنسرت فرزاد فرخ

شـــــرکـــــت فـــــرهنگی هـــــنری هنرمندان خاک جنوب با افتخار تـــــقدیـــــم میکنـــــد.. 🎼🎹🎷🎺🎸 . 💥کنســـــرت انـــرژي مـــثبت فــــــرزاد فــــــرخ 💥تـــمديد شــــــد💥 7 مــــرداد مـــــاه . ســـــاعت 22 بـــــندرعبـــــاس تــــــــــالار آویـــــنی رزرو بليت: 09120133857 ‭09364693773‬ . فروش آنلاین www.iranconcert.com  

کنسرت محسن ابراهیم زاده 26 خرداد ماه در بندرعباس

شـــــرکـــــت فـــــرهنگی هـــــنری هنرمندان خاک جنوب با افتخار تـــــقدیـــــم میکنـــــد.. 🎼🎹🎷🎺🎸 کنســـــرت مـــــحـــــسن ابــــــــــراهیـــــم زاده . . بـــــندرعبـــــاس تــــــــــالار آویـــــنی روابط عمومی 09120133857 09364693773 . .فروش آنلاین www. iranconcert .com

کنسرت علی یاسینی در بندرعباس

شـــــرکـــــت فـــــرهنگی هـــــنری هنرمندان خاک جنوب با افتخار تـــــقدیـــــم میکنـــــد.. 🎼🎹🎷🎺🎸 کنســـــرت عــــــــــلی یـــــاسیـــــنـــــی . 30 خرداد مـــــاه . بـــــندرعبـــــاس تــــــــــالار آویـــــنی روابط عمومی 09364693773 09300257454 .فروش آنلاین www. aradconcert .com  

اخبار