کنسرت فرزاد فرخ

شـــــرکـــــت فـــــرهنگی هـــــنری هنرمندان خاک جنوب با افتخار تـــــقدیـــــم میکنـــــد..
🎼🎹🎷🎺🎸
.
💥کنســـــرت انـــرژی مـــثبت
فــــــرزاد فــــــرخ
💥تـــمدید شــــــد💥
۷ مــــرداد مـــــاه .
ســـــاعت ۲۲
بـــــندرعبـــــاس
تــــــــــالار آویـــــنی
رزرو بلیت:
۰۹۱۲۰۱۳۳۸۵۷
‭۰۹۳۶۴۶۹۳۷۷۳‬
.
فروش آنلاین

www.iranconcert.com

 

قبلی «
بعدی »